INSTYTUT INFORMATYKI EKONOMICZNEJ

Katedry instytutu

Dyrektor Instytutu: dr hab. Mieczysław Owoc, prof. UE
Go to Katedra inteligencji biznesowej w zarządzaniu

Katedra inteligencji biznesowej w zarządzaniu

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Kazimierz Perechuda

Go to katedra systemów informacyjnych

katedra systemów informacyjnych

Kierownik Katedry:
dr Artur Rot

Go to Katedra technologii informacyjnych

Katedra technologii informacyjnych

Kierownik Katedry:
dr hab. Helena Dudycz, prof. UE

Instytut w liczbach

IIE

W 1974 został powołany dzisiejszy Instytut Informatyki Ekonomicznej w celu prowadzenia dydaktyki i badań naukowych w dziedzinie informatyki ekonomicznej, co było konsekwencją rosnącego zapotrzebowania na absolwentów ze strony przemysłu informatycznego Wrocławia skupionego wokół największej wówczas fabryki komputerów w Polsce "Elwro". Profil dydaktyczny i naukowo-badawczy Instytutu odzwierciedla obszary zainteresowań w typowych jednostkach naukowych na świecie z zakresu systemów informacyjnych.

  • Katedry wchodzące w skład Instytutu

  • Liczba zatrudnionych pracowników w Instytucie

  • Rok powstania Instytutu: 1974

  • Projekty w ramach programów AAL, PARP, RPO, POIG KL, NCN, NCBiR, MOZART

Go to Historia Instytutu

Historia Instytutu

Historia Instytutu Informatyki Ekonomicznej sięga prawie pół wieku. W końcu lat sześćdziesiątych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (ówczesna Akademia Ekonomiczna) ogłosił pierwszy nabór studentów na kierunek Organizacja Przetwarzania Danych, co zapoczątkowało dalsze zmiany organizacyjne oraz ukształtowanie się dyscypliny informatyki ekonomicznej.

Go to Profil naukowy

Profil naukowy

Dorobek naukowo-badawczy Instytutu w okresie ponad 40 lat wyraża się w ponad 170 monografiach, ponad 2 000 artykułach, 14 habilitacjach oraz 92 doktoratach. W ramach kierunków informatycznych Instytut aktywnie uczestniczył w wykształceniu ponad 4500 informatyków, w zawodach takich jak analitycy biznesowi, architekci i projektanci systemów, menedżerowie IT, specjaliści e-biznesu.

Go to Projekty badawcze

Projekty badawcze

Istniejące w Instytucie grupy badawcze uczestniczą w międzynarodowych konsorcjach badawczych i przyjmują strukturę otwartą na współpracę międzynarodową. Instytut zrealizował ponad 50 projektów w ramach AAL, PARP, RPO, POIG, POKL, NCN, Miejskiego programu MOZART itp.

Go to Profil dydaktyczny

Profil dydaktyczny

Dydaktyka w Instytucie prowadzona jest na trzech poziomach: Studia licencjackie, Studia magisterskie i Studia doktoranckie. W ofercie Instytutu są także różne studia podyplomowe ukierunkowane na absolwentów różnych kierunków studiów, którzy potrzebują uaktualnienia swojej wiedzy w różnych obszarach związanych z informatyką ekonomiczną.

AKTUALNOŚCI

KONTAKT